Zoom Fruity Birthday

Fruity Birthday

$5.25

Happy Birthday!

  • Heavy, matte eggshell stock
  • 3 3/4" x 8 3/4"
  • Blank inside
  • White envelope

 

Fruity Birthday

$5.25